1 YIILIK E-İMZA

215 ₺

2 YILLIK E-İMZA

265 ₺

3 YILLIK E-İMZA

315 ₺

1 YILLIK KEP

60 ₺

2 YILLIK KEP

110 ₺

3 YILLIK KEP

140 ₺

E-FATURA & EARŞİV
(ÜCRETSİZ PORTAL)

Bizimle İletişime Geçin

E-DEFTER SAKLAMA
(ÜCRETSİZ PORTAL)

Bizimle İletişime Geçin

E-SMM & E-MM
(ÜCRETSİZ PORTAL)

Bizimle İletişime Geçin

E-BİLET
(ÜCRETSİZ PORTAL)

Bizimle İletişime Geçin

E-İRSALİYE
(ÜCRETSİZ PORTAL)

Bizimle İletişime Geçin

KONTÖR
1000-1.000.000

Bizimle İletişime Geçin

ÖN MUHASEBE
ÇÖZÜMLERİMİZ

Bizimle İletişime Geçin

RESTAURANT
ÇÖZÜMLERİMİZ

Bizimle İletişime Geçin

BARKODLU SATIŞ
ÇÖZÜMLERİMİZ

Bizimle İletişime Geçin

SERVİS
ÇÖZÜMLERİMİZ

Bizimle İletişime Geçin

ONLİNE
ÇÖZÜMLERİMİZ

Bizimle İletişime Geçin

ADİSYON
ÇÖZÜMLERİMİZ

Bizimle İletişime Geçin

Sıkça Sorulan Sorular ?

E-İMZA NEDİR ?

Elektronik imza bir belgeyi elektronik olarak imzalamak için oluşturduğunuz gerçek imzadır. Elektronik ortamda bulunan bir belgenin onay akışında bulunan e-imza sahibi yetkili tarafından imzalandığını gösterir. 5070 sayılı kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir.

KEP ADRESİ NEDİR ?

KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

E-FATURA NEDİR ?

Kâğıt faturanın karşılığı bilgileri içeren, uluslararası bir formatta (UBL) standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir.

E-ARŞİV FATURA NEDİR ?

E-ARŞİV FATURA
Firmaların E-Faturaya geçmemiş kurumsal ve bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine ya da SMS numarasına PDF formatında gönderilen ve 10 yıl boyunca elektronik ortamda online erişime açık saklanan dijital fatura tipidir.
Mükellefler E-Arşiv Fatura uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.
E-Fatura mükellefleri ile E-Arşiv Fatura mükellefleri birebir aynıdır.

E-DEFTER NEDİR ?

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, elektronik imzalanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi ve Başkanlık imzalı ve onaylı beratların alınarak kaydedilmesidir.
Elektronik defterlerin değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu garanti altına alınır ve ilgililer nezdinde kesin delil olarak kullanılır.

E-SMM NEDİR ?

E-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt Serbest Meslek Makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-İRSALİYE NEDİR ?

E-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “Sevk İrsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin bir elektronik belgedir.

E-MM NEDİR ?

Tasarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılan, kâğıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

E-BİLET NEDİR ?

Elektronik Bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir.

E-BORDRO NEDİR ?

İş kanunun 37. maddesine göre İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

E- MUTAKABAT NEDİR ?

Şirketlerin tüm tedarikçi ve müşterilerine ait BA-BS, cari hesap, tevkifat ve fatura mutabakatlarının ister mail ortamında ister KEP sistemi üzerinden göndererek yasal geçerli bir şekilde iletilmesi anlamına gelmektedir.

EBYS NEDİR ?

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir.